57 Спортно Училище

 

Информация

за 57мо Спортно Училище

Основна част от състезателите на спортен клуб "Илинден - София" са ученици в 57мо Спортно Училище св. "Наум Охридски" с прием Джудо. 57мо Спортно Училище е със статут на спортно Училище, разполага с общежитие. За спортовете Джудо и САМБО ползва базата на спортен клуб "Илинден - София". Амбицията на 57мо Спортно Училище и СК "Илинден - София" е подбор на по-голям брой талантливи деца от София и България по време на приемните изпити - месец юни.

 


Подаване на документи:

18 – 20 юни 2014 г.

от 09.00 до 17.00ч. в библиотеката на 57СУ „Св. Наум Охридски” - ІІ – ри ет.

Документи за кандидатстване:

1. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование, копие на удостоверение за завършен клас за завършилите V, VІ или VІІ клас;
2. копие на акт за раждане;

3. медицинско свидетелство със заключение, че съответния вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар + (очен статус и ЕКГ); (на бланка за медицинско за работа)

4. застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт (за кандидатите, които нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище).

График и място на приемните изпити по съответните видове спорт:

Вид Спорт
I Тур
Място
1.
Джудо
23 и 24 юни
57 СУ
2.
Самбо
23 и 24 юни
57 СУ

Начален час - 09.00 ч. в сградата на 57 СУ “Св. Наум Охридски”.
За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

Класирането се обявява на 26 юни 2014 г.

Записване на приетите ученици се извършва от 1 до 3 юли от 9.00ч. до 17.00ч.

Документи за записване:

1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и оригинал на удостоверение за завършен V, VI или VII клас;

2. Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2013/2014г.;

3. Заявление за записване по образец на училището;

4. Лична здравно-профилактична карта (от личния лекар);

5. Снимки – 2 бр. а за кандидати за IX клас - 4бр.Помощник-директор спортна дейност – М. Косева GSM 0887 701 669

УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧВА НА 01 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

57su.com

Карта

Удобен транспорт:
Трамваи: 8, 10, 11, 15, 22 и автобуси: 11, 60, 72, 77, 83 Маршрутки: 1, 4, 6, 15, 16, 29 и 35